Tellimis- ja tarnetingimused

 

 

ÜLDISELT
Käesolevad tingimused kehtivad veebipoe Mittaletku.fi kohta, mille omanik ja haldaja on Porvoon Mittaletku Oy (“Mittaletku”), 2037322-6, Teollisuustie 3, 06150 Porvoo

KASUTAJATUGI
Veebipoe liikmeks olemine eeldab veebipoe lepingutingimuste täitmist ja nendest tulenevate kohustuste täitmist, samuti nõutud teabe täielikku ja tõest esitamist. Veebipoes Mittaletku.fi saavad oste sooritada üle 18-aastased inimesed ja äriregistris registreeritud ettevõtted. Toodete tellimine ei eelda veebipoe kliendiks registreerimist. Mittaletku jätab endale õiguse veebipoe liikmestaatusega nõustuda või sellest keelduda.

TINGIMUSTE NÕUSTUMINE JA MUUTMINE
Mittaletku veebipoodi kasutades nõustute käesolevate tingimustega ja nõustute neid täitma. Mittaletku-l on õigus käesolevaid tingimusi muuta, avaldades muutunud tingimused veebipoe veebilehel. Enne tellimuse saatmist tutvu igal ajal kehtivate veebipoe tingimustega.

VEEBIPOE TOIMIMINE
Mittaletku ei garanteeri veebipoe katkematut ega vigadeta tööd. Veebipoes võib esineda häireid. Mittaletku ei vastuta veebipoe kasutamisega seotud kahjude ja kahjude eest, välja arvatud juhul, kui mis tahes hetkel kehtivate kohustuslike õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

TELLIMINE
Toote tellimiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid. Olenevalt makseviisist tuleb tellimisel alati märkida firma, isiku- või ettevõtte ID. Peale toote tellimist saate Teie poolt antud e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnituses on nt. toote hind ja kohaletoimetamise tasu. Palun vaadake tellimuse kinnitus hoolikalt läbi, et veenduda sellel olevate andmete õigsuses. Kui tellimuse kinnituses on viga, soovite tellimust tühistada enne toote kohaletoimetamist või muul viisil tellimust muuta, võtke viivitamatult ühendust meie klienditeenindusega e-posti aadressil [email protected]

ÕIGUS MITTE TELLITUD TOODE KÄTTESADA
Mittaletku jätab endale õiguse ühepoolselt katkestada müük või piirata tarnitavate toodete arvu ilma kompensatsiooni- või hüvitamiskohustuseta, kui toode ei ole saadaval või nõudlus toote järele ületab saadaolevate toodete arvu; või on trüki- või arvutusvea tõttu veebilehel müügiks reklaamitud toote hinnainfos või muus infos oluline ja selge viga, millest klient pidi tellimust vormistades aru saama. Mittaletku-l on õigus tellimusest keelduda, kui kliendi krediidiandmetel on maksehäire kanne või kui klient on varem jätnud tellitud toodete eest tasuma. 

MAKSETINGIMUSED
Tasumine toimub tellimusega, kasutades Mittaletku.fi veebilehel olevaid makseviisi valikuid. Kui olete uus klient ja valite oma kodusest aadressist erineva tarneaadressi, võib Mittaletku nõuda teilt tellimuse vormistamisel toote eest tasumist.

KÄSITLUS- JA TRANSPORTKULUD
Igal ajahetkel kehtivad saatekulud on näidatud e-poe kassas.

TAGASTAMINE, TÜHISTAMISE JA VAHETUSÕIGUS, KORD JA TÄHTAJAD
Kui tühistate tehingu või teatate, et vahetate toote, peate tagastama saadud toote viivitamata ja hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tühistamise/vahetusteate tegemist. Juhime tähelepanu, et tagastamis- ja vahetusõigus ei kehti kliendi tellimusel spetsiaalselt valmistatud, tikitud ja/või trükitud rõivaesemetele, välja arvatud juhul, kui tegemist on meie poolt põhjustatud veaga. 
Ülesütlemise ja ümbervahetamise aktsepteerimise tingimuseks on, et toode on kasutamata ja see tagastatakse originaalpakendis koos kõigi Originaalpakendi materjalidega.

Kui tarbija on toote kätte saanud, peab ta seda hoidma sisuliselt muutumatuna ja kahjustamata kuni tagastamise ajani. Kui aga tarbija-klient ütleb lepingu üles pärast kauba kasutuselevõttu, peab ta vastutama selle väärtuse vähenemise eest.
Kirjutage paberile tagastamise põhjus ja pange see tagastatava paki ülaossa. Kui teil on tagastamise kohta küsimusi, saatke kiri aadressile [email protected]

Pakkige ümbervahetatav/tagastatav toode hästi. Kui tagastatav toode on defektne või valesti kohale toimetatud, saate meie klienditeenindusest Posti kliendi tagastusnumbri, mis peab olema selgelt kirjas tagastatavale pakendile. Sel juhul ei kaasne tagastamisega seotud kulusid. Kui tegemist on toote vahetamisega teise suuruse, värvi või mudeli vastu, vastutate tagastamise kulude eest Teie.

Märkige üles tagastussaadetise saate ID number ja säilitage see kuni tagastamise töötlemiseni. Numbrit on vaja võimalike kaebuste korral. Me ei saa vastu võtta sularaha tagastamist ega tasumata postikulu. Tagastage toode aadressile Porvoon Mittaletku Oy, Teollisuustie 3, 06150 Porvoo.

Saadame ettevõtetele tagastusarve kohe, kui oleme toote või tooted tagasi saanud ja tagastamise menetlenud. Tasutud raha tagastame 14 päeva jooksul alates tühistamise/vahetusteate saamisest, kuid kõige varem siis, kui Mittaletku on toote tagasi saanud või olete näidanud, et olete toote tagasi saatnud.

Juhime tähelepanu, et tehingu tühistamisel või toote ümbervahetamise soovil vastutate tagastamiskulude eest ise. Kui tagastate paki tagastuskoodi Mittaletku kasutades, siis arvestatakse tagastamisele kuuluvast kogusummast maha tagastamisest tulenevad postikulud.

TRANSPORDIRISK (VASTUTUS)
Kui toode on meilt saadetud, vastutame transpordiriski eest. Pärast toote kättesaamist on teil seitse (7) päeva aega, et teatada toote transpordil tekkinud kahjustustest. Kui teadet ei ole eeltoodud tähtaja jooksul tehtud, siis transpordikahju teatist ei võeta vastu. Eeltoodust kõrvalekaldudes peab tarbija tarbija transpordikahjustusest teatama mõistliku aja jooksul pärast selle avastamist, kuid alati kahe kuu jooksul pärast tarbijakliendi vea avastamist. Tühistamisel või vahetamisel põhineva tagastamise korral vastutab transpordiriski eest tagastamise teinud klient.
 
VASTUTUS VIGADE EEST
Kui tootes on viga, võtke ühendust meie klienditeenindusega e-posti teel [email protected] Samal ajal saate juhised, mille alusel saate defektse toote tasuta tagasi saata. Nõutud toode tagastatakse pärast vea avastamist kasutamata Mittaletku-le. Kirjeldage viga täpselt ja soovitavalt märkige see millegi, näiteks teibiga.

Märge! Seoses tootekaebustega saada koos tootega ka arve/saatelehe/tellimuse numbri koopia ja saame asja kiirelt menetleda.

Tooted, mille kohta kaebus esitatakse, tuleb tagastada esimesel võimalusel pärast vea avastamist. Mittaletku vastutus tarbijatehingute vigade eest määratakse vastavalt tarbijakaitseseadusele. Mittetarbekauplustes määratakse aga Mittaletku süüvastutus kaubandusseaduse järgi selliselt, et Mittaletku ei vastuta kaudsete kahjude eest.

Mittaletku ei vastuta vea eest, kui toote viga või purunemine on põhjustatud õnnetusjuhtumist, toote ebaõigest käsitsemisest või muudest asjaoludest, mille eest vastutab klient. Kui tootel esinev puudus on põhjustatud eelpool nimetatud asjaolust või teatatud puudust tootel üldse ei avastata, on Mittaletku-l õigus nõuda kliendilt tagastamiskulud.

Klient peab teavitama Mittaletku toote veast mõistliku aja jooksul peale vea avastamist. Veateate saab aga alati teha kahe kuu jooksul pärast seda, kui klient vea avastas. Tarbijakaupluse vastu esitatud kaebusega seotud lahkarvamuse saab tarbijale üle anda lahendamiseks üldisesse tarbijavaidluste komisjoni. Mittaletku järgib juhatuse soovitusi.

KVALITEET
Mittaletku arendab oma tooteid pidevalt, mistõttu mõnikord ei vasta tellitud toote pilt täpselt kataloogis nähtavale tootele. Saadud toode sobib aga samal eesmärgil. Kui soovid siiski toodet tagastada, saad loomulikult tagasi nii toote eest makstud raha kui ka tagastamise postikulu. Kataloogitrükis või kuulutustes ja muus visuaalses materjalis olevatel piltidel näidatud värvid võivad mõnikord veidi erineda toodete tegelikest värvitoonidest.

KOHALETOIMETAMINE
Tellitud toode toimetatakse teieni üldjuhul nädala jooksul alates tellimuse vormistamisest, kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti. Tarneaja kohta saate info koos tellimuse kinnitusega, kui olete meile oma meiliaadressi andnud. Kui toode hilineb, saate tellimuse tühistada.

Mittaletku tarnetega tegeletakse kohalike logistikaettevõtete kaudu. Seetõttu peame alati teadma saaja aadressi ja telefoninumbrit, et igal ajal kasutusel olev Kuljetusliike saaks tooted kohale toimetada. Tänavaaadress tuleb alati esitada täismahus, näiteks Isokatu 2 A 15 ja telefoninumber kujul 0401234567. Ettevõttele adresseeritud pakki ei saa me saata postkasti aadressile.

KLIENDI NUMBER
Meie juures ostes saate automaatselt kliendinumbri. See on märgitud arvel ja tellimuse kinnitusel. Kui kasutate meiega äri ajades alati kliendinumbrit, aitate meil teid veelgi paremini teenindada.

KLIENDI IDENTIFIKATSIOONID
Säilitage sisselogimiseks vajalikud klienditunnused hoolikalt, et need ei satuks kõrvalistele isikutele. Korraga saab kehtida ainult üks ID. Mittaletku ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kliendi ID-de väärkasutusest või kadumisest.

TEAVE
Teavitage meid viivitamatult kõigist vigadest ja muudatustest nime- ja aadressiandmetes. Samuti veenduge, et sisestatud arveldusaadress, tarneaadress ja võimalik viitekood on õiged.

ISIKUANDMED / PRIVAATSUSKAITSE
Mittaletku vastutab teie kui kliendi meile edastatud isikuandmete töötlemise eest. Turunduse osana analüüsime teie ostudega seotud andmeid, sealhulgas isikuandmeid, aga ka teie tegevust meie sotsiaalmeedia lehtedel ja kodulehel. Nii saab meie turundus paljudel juhtudel olla suunatud täpselt teile.

Meie analüüsitav teave võib olla näiteks teave viimaste ostude kohta. Ostes ühe meie valikus olevatest toodetest, registreerides meie juures konto, tellides meie kataloogi ja/või külastades Mittaletku sotsiaalmeedia lehti, nõustute oma isikuandmete töötlemisega ülalkirjeldatud viisil. Isikuandmete parandamist või kustutamist saate taotleda, kirjutades aadressile [email protected] Lisaks on Teil kliendina õigus kord aastas saada Mittaletku-st tasuta kogu info kasutatud isikuandmete kohta. Täielikku isikuandmete seaduse kohast registri väljavõtet oma andmete kasutamise ja kogumise kohta saab lugeda registriväljavõttest.

KÜPSISTE KASUTAMINE
Veebipood Mittaletku.fi kasutab küpsiseid. Küpsis on veebipoe tehinguga seoses internetibrauserisse salvestatud väike tekstifail, mis võimaldab jälgida veebipoe lehtede külastajaid. Küpsiste kasutamine muudab e-kaubanduse tehingud üldiselt lihtsamaks. Lisaks võimaldab küpsiste kasutamine koostada erinevat koondinfot veebipoe klientide kohta. Küpsiste abil kogutav teave on anonüümne, kuid infot on võimalik seostada kasutajalt saadud isikuandmetega ja kasutada seda suunatud reklaami tootmiseks.

INTELLEKTUAALSE VARA ÕIGUSED
Veebipood ja selle sisu on Mittaletku ja tema partnerite autoriõiguse ja muude immateriaalsete õigustega kaitstud vara, mille omavoliline kasutamine või kopeerimine on keelatud. Vaidlustele, mis puudutavad immateriaalseid õigusi, kohaldatakse Soome õigust.

TAKISTUSMAJOR
Mittaletku ei vastuta kahjude või viivituste eest, mis on põhjustatud temast mitteolenevast takistusest, mida ta ei saanud mõistlikult ette näha või mille tagajärgi ei oleks saanud vältida. Vääramatu jõuna käsitletakse nt. sõda, mäss, tööaktsioon, töötajate haigestumine, impordi- ja ekspordikeelud, üldiste telekommunikatsiooniühenduste häired, elektrikatkestused ja häired posti- või maanteeliikluses. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kuu, on nii Mittaletku-l kui ka kliendil õigus tehing ilma hüvitise ja viivisteta lõpetada.