Yksilöinti

Kartoitukset

Kartoitukset

Letkujen yksilöinti tuo nopeutta, helppoutta
ja hallittavuutta

Yksilöinnin avulla saavutatte huomattavaa etua yksilöintitietoon perustuvan proaktiivisen kunnossapidon sekä hankinnan näkökulmasta. Yksilöinti voidaan yhdistää esimerkiksi kartoituspalveluun sekä letkurekisteriin, joka nivoo kaikki letkutietonne yhdeksi helppokäyttöiseksi kanavaksi.

Letkujen yksilöinti

Yksilöinnin etuja ovat esimerkiksi

 • nopeampi kunnossapito
 • helpommat asennukset
 • kattava käyttöiän seuranta
 • proaktiivinen ennakointi
 • yksinkertaisempi hankinta
 • helpompi uusiminen letkun koodilla

VÄHEMMÄN RISKEJÄ

Letkujen yksilöllinen tunnistus vähentää merkittävästi riskejä ja toimintakatkoksia. Kun kunnossapidossa käytössä olevat letkut voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti voi ongelmiin puuttua ennen niiden eskaloitumista vakavammiksi. Tämä vähentää tuotannon seisokkeja ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Selkeästi tunnistetut letkut auttavat myös välttämään väärien letkujen sekä liittimien käyttöä, mikä on kriittistä erityisesti vaarallisia aineita käsiteltäessä. Esimerkiksi tuotannon kannalta kriittisen letkun rikkoutuminen aiheuttaa suuren riskin. Jos letkuasennelman voi nopeasti tunnistaa ja korvata, riski minimoidaan ja tuotanto voi jatkua häiriöttä.

HELPOMPAA HALLINTAA

Letkuasennelmien yksilöllinen merkkaus yrityksenne kunnossapitojärjestelmässäkin käytössä olevalla SKU-koodilla tekee koko letkuprosessin hallinnasta huomattavasti yksinkertaisempaa. Jokaisen letkun tarkat tiedot ovat helposti saatavilla suoraan käytössä olevasta letkuasennelmasta, mikä nopeuttaa päätöksentekoa ja tehostaa hallintaprosesseja. Tämä yksinkertaistaa myös kunnossapidon aikataulutusta ja ennakoivaa ylläpitoa, mikä parantaa laitteiden luotettavuutta ja käyttöikää.

NOPEAMPAA TOIMINTAA

Yksilöinti helpottaa letkuasennelmien asentamista, säilömistä ja uusien vaihtotarpeessa olevien asennelmien hankintaa. Selkeästi merkityt letkut on helppo tunnistaa ja asentaa oikeaan paikkaan, mikä nopeuttaa kunnossapidon työskentelyä. Selkeästi esillä olevat yksilöintitiedot nopeuttavat sekä suoraviivaistavat myös varastointia. 

Kun jokainen letku on merkitty selkeästi, varastohenkilökunnan on helpompi järjestellä ja ylläpitää varastoa. Tämä vähentää sekasortoa varastotiloissa ja parantaa varaston tehokkuutta. Erityisesti suurissa teollisuusympäristöissä, joissa letkujen määrä voi olla valtava, yksilöinnin tuoma järjestys säästää merkittävästi aikaa ja työvoimaa.

Lisäksi, yksilöityjen tietojen ansiosta tilausprosessi uusille letkuille muuttuu nopeammaksi ja virheettömämmäksi. Tiedot, kuten letkun tyyppi, koko ja vaadittavat ominaisuudet, ovat heti saatavilla, mikä eliminoi tarpeen etsiä näitä tietoja manuaalisesti. Tämä helpottaa oikeanlaisen letkun tilaamista ja varmistaa, että saapuvat letkut vastaavat täsmälleen tarvittavia vaatimuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa nopea reagointi on kriittistä, kuten tuotantolinjojen nopeissa muutostarpeissa tai hätätilanteissa, joissa oikean letkun nopea löytäminen ja asentaminen on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden kannalta.

 

ENNAKOIVAA KUNNOSSAPITOA

Ennakoiva kunnossapito on keskeistä teollisuuden toimintavarmuudelle, ja yksilöinnin avulla voidaan estää mahdolliset laiteviat ennen niiden esiintymistä. Letkujen yksilöinti SKU-koodien avulla on tehokas tapa varautua tuleviin kunnossapitotoimiin resurssien, varaosien sekä hankinnan näkökulmasta. 

Yksilöinnin avulla ennakoivan kunnossapidon strategia muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi, mikä parantaa laitteiston luotettavuutta, turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Tämä on erityisen tärkeää teollisuudenaloilla, joissa laitteiden sekä koneiden kunto ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yksilöintitieto tarjoaa tarkemman seurannan kunkin letkun käyttöiästä, voidaan resursseja ennakoida kunnossapitoon paremmin.

TARKEMPAA SEURANTAA

Yksilöllisesti merkittyjen letkujen ansiosta on mahdollista seurata ja raportoida turvallisuuteen liittyviä tietoja tarkemmin esimerkiksi letkurekisterin avulla. Yksilöintimerkkaukset voivat sisältää myös muita haluttuja tietoja letkun iästä, käyttöönottopäivistä sekä huoltotarpeista, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon ja vähentää yllättäviä katkoksia. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja tukee työympäristön turvallisuusstandardeja, tarjoten samalla arvokasta tietoa kriittisen toiminnan turvaamiseen.

Letkujen yksilöinti tuo nopeutta, helppoutta
ja hallittavuutta

Yksilöinnin avulla saavutatte huomattavaa etua yksilöintitietoon perustuvan proaktiivisen kunnossapidon sekä hankinnan näkökulmasta. Yksilöinti voidaan yhdistää esimerkiksi kartoituspalveluun sekä letkurekisteriin, joka nivoo kaikki letkutietonne yhdeksi helppokäyttöiseksi kanavaksi.

Letkujen yksilöinti

Yksilöinnin etuja ovat esimerkiksi

 • nopeampi kunnossapito
 • helpommat asennukset
 • kattava käyttöiän seuranta
 • proaktiivinen ennakointi
 • yksinkertaisempi hankinta
 • helpompi uusiminen letkun koodilla

VÄHEMMÄN RISKEJÄ

Letkujen yksilöllinen tunnistus vähentää merkittävästi riskejä ja toimintakatkoksia. Kun kunnossapidossa käytössä olevat letkut voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti voi ongelmiin puuttua ennen niiden eskaloitumista vakavammiksi. Tämä vähentää tuotannon seisokkeja ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Selkeästi tunnistetut letkut auttavat myös välttämään väärien letkujen sekä liittimien käyttöä, mikä on kriittistä erityisesti vaarallisia aineita käsiteltäessä. Esimerkiksi tuotannon kannalta kriittisen letkun rikkoutuminen aiheuttaa suuren riskin. Jos letkuasennelman voi nopeasti tunnistaa ja korvata, riski minimoidaan ja tuotanto voi jatkua häiriöttä.

HELPOMPAA HALLINTAA

Letkuasennelmien yksilöllinen merkkaus yrityksenne kunnossapitojärjestelmässäkin käytössä olevalla SKU-koodilla tekee koko letkuprosessin hallinnasta huomattavasti yksinkertaisempaa. Jokaisen letkun tarkat tiedot ovat helposti saatavilla suoraan käytössä olevasta letkuasennelmasta, mikä nopeuttaa päätöksentekoa ja tehostaa hallintaprosesseja. Tämä yksinkertaistaa myös kunnossapidon aikataulutusta ja ennakoivaa ylläpitoa, mikä parantaa laitteiden luotettavuutta ja käyttöikää.

NOPEAMPAA TOIMINTAA

Yksilöinti helpottaa letkuasennelmien asentamista, säilömistä ja uusien vaihtotarpeessa olevien asennelmien hankintaa. Selkeästi merkityt letkut on helppo tunnistaa ja asentaa oikeaan paikkaan, mikä nopeuttaa kunnossapidon työskentelyä. Selkeästi esillä olevat yksilöintitiedot nopeuttavat sekä suoraviivaistavat myös varastointia. 

Kun jokainen letku on merkitty selkeästi, varastohenkilökunnan on helpompi järjestellä ja ylläpitää varastoa. Tämä vähentää sekasortoa varastotiloissa ja parantaa varaston tehokkuutta. Erityisesti suurissa teollisuusympäristöissä, joissa letkujen määrä voi olla valtava, yksilöinnin tuoma järjestys säästää merkittävästi aikaa ja työvoimaa.

Lisäksi, yksilöityjen tietojen ansiosta tilausprosessi uusille letkuille muuttuu nopeammaksi ja virheettömämmäksi. Tiedot, kuten letkun tyyppi, koko ja vaadittavat ominaisuudet, ovat heti saatavilla, mikä eliminoi tarpeen etsiä näitä tietoja manuaalisesti. Tämä helpottaa oikeanlaisen letkun tilaamista ja varmistaa, että saapuvat letkut vastaavat täsmälleen tarvittavia vaatimuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa nopea reagointi on kriittistä, kuten tuotantolinjojen nopeissa muutostarpeissa tai hätätilanteissa, joissa oikean letkun nopea löytäminen ja asentaminen on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden kannalta.

 

ENNAKOIVAA KUNNOSSAPITOA

Ennakoiva kunnossapito on keskeistä teollisuuden toimintavarmuudelle, ja yksilöinnin avulla voidaan estää mahdolliset laiteviat ennen niiden esiintymistä. Letkujen yksilöinti SKU-koodien avulla on tehokas tapa varautua tuleviin kunnossapitotoimiin resurssien, varaosien sekä hankinnan näkökulmasta. 

Yksilöinnin avulla ennakoivan kunnossapidon strategia muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi, mikä parantaa laitteiston luotettavuutta, turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Tämä on erityisen tärkeää teollisuudenaloilla, joissa laitteiden sekä koneiden kunto ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yksilöintitieto tarjoaa tarkemman seurannan kunkin letkun käyttöiästä, voidaan resursseja ennakoida kunnossapitoon paremmin.

TARKEMPAA SEURANTAA

Yksilöllisesti merkittyjen letkujen ansiosta on mahdollista seurata ja raportoida turvallisuuteen liittyviä tietoja tarkemmin esimerkiksi letkurekisterin avulla. Yksilöintimerkkaukset voivat sisältää myös muita haluttuja tietoja letkun iästä, käyttöönottopäivistä sekä huoltotarpeista, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon ja vähentää yllättäviä katkoksia. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja tukee työympäristön turvallisuusstandardeja, tarjoten samalla arvokasta tietoa kriittisen toiminnan turvaamiseen.

Letkujen yksilöinti tuo nopeutta, helppoutta
ja hallittavuutta

Yksilöinnin avulla saavutatte huomattavaa etua yksilöintitietoon perustuvan proaktiivisen kunnossapidon sekä hankinnan näkökulmasta. Yksilöinti voidaan yhdistää esimerkiksi kartoituspalveluun sekä letkurekisteriin, joka nivoo kaikki letkutietonne yhdeksi helppokäyttöiseksi kanavaksi.

Letkujen yksilöinti

Yksilöinnin etuja ovat esimerkiksi

 • nopeampi kunnossapito
 • helpommat asennukset
 • kattava käyttöiän seuranta
 • proaktiivinen ennakointi
 • yksinkertaisempi hankinta
 • helpompi uusiminen letkun koodilla

VÄHEMMÄN RISKEJÄ

Letkujen yksilöllinen tunnistus vähentää merkittävästi riskejä ja toimintakatkoksia. Kun kunnossapidossa käytössä olevat letkut voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti voi ongelmiin puuttua ennen niiden eskaloitumista vakavammiksi. Tämä vähentää tuotannon seisokkeja ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Selkeästi tunnistetut letkut auttavat myös välttämään väärien letkujen sekä liittimien käyttöä, mikä on kriittistä erityisesti vaarallisia aineita käsiteltäessä. Esimerkiksi tuotannon kannalta kriittisen letkun rikkoutuminen aiheuttaa suuren riskin. Jos letkuasennelman voi nopeasti tunnistaa ja korvata, riski minimoidaan ja tuotanto voi jatkua häiriöttä.

HELPOMPAA HALLINTAA

Letkuasennelmien yksilöllinen merkkaus yrityksenne kunnossapitojärjestelmässäkin käytössä olevalla SKU-koodilla tekee koko letkuprosessin hallinnasta huomattavasti yksinkertaisempaa. Jokaisen letkun tarkat tiedot ovat helposti saatavilla suoraan käytössä olevasta letkuasennelmasta, mikä nopeuttaa päätöksentekoa ja tehostaa hallintaprosesseja. Tämä yksinkertaistaa myös kunnossapidon aikataulutusta ja ennakoivaa ylläpitoa, mikä parantaa laitteiden luotettavuutta ja käyttöikää.

NOPEAMPAA TOIMINTAA

Yksilöinti helpottaa letkuasennelmien asentamista, säilömistä ja uusien vaihtotarpeessa olevien asennelmien hankintaa. Selkeästi merkityt letkut on helppo tunnistaa ja asentaa oikeaan paikkaan, mikä nopeuttaa kunnossapidon työskentelyä. Selkeästi esillä olevat yksilöintitiedot nopeuttavat sekä suoraviivaistavat myös varastointia. 

Kun jokainen letku on merkitty selkeästi, varastohenkilökunnan on helpompi järjestellä ja ylläpitää varastoa. Tämä vähentää sekasortoa varastotiloissa ja parantaa varaston tehokkuutta. Erityisesti suurissa teollisuusympäristöissä, joissa letkujen määrä voi olla valtava, yksilöinnin tuoma järjestys säästää merkittävästi aikaa ja työvoimaa.

Lisäksi, yksilöityjen tietojen ansiosta tilausprosessi uusille letkuille muuttuu nopeammaksi ja virheettömämmäksi. Tiedot, kuten letkun tyyppi, koko ja vaadittavat ominaisuudet, ovat heti saatavilla, mikä eliminoi tarpeen etsiä näitä tietoja manuaalisesti. Tämä helpottaa oikeanlaisen letkun tilaamista ja varmistaa, että saapuvat letkut vastaavat täsmälleen tarvittavia vaatimuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa nopea reagointi on kriittistä, kuten tuotantolinjojen nopeissa muutostarpeissa tai hätätilanteissa, joissa oikean letkun nopea löytäminen ja asentaminen on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden kannalta.

 

ENNAKOIVAA KUNNOSSAPITOA

Ennakoiva kunnossapito on keskeistä teollisuuden toimintavarmuudelle, ja yksilöinnin avulla voidaan estää mahdolliset laiteviat ennen niiden esiintymistä. Letkujen yksilöinti SKU-koodien avulla on tehokas tapa varautua tuleviin kunnossapitotoimiin resurssien, varaosien sekä hankinnan näkökulmasta. 

Yksilöinnin avulla ennakoivan kunnossapidon strategia muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi, mikä parantaa laitteiston luotettavuutta, turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Tämä on erityisen tärkeää teollisuudenaloilla, joissa laitteiden sekä koneiden kunto ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yksilöintitieto tarjoaa tarkemman seurannan kunkin letkun käyttöiästä, voidaan resursseja ennakoida kunnossapitoon paremmin.

TARKEMPAA SEURANTAA

Yksilöllisesti merkittyjen letkujen ansiosta on mahdollista seurata ja raportoida turvallisuuteen liittyviä tietoja tarkemmin esimerkiksi letkurekisterin avulla. Yksilöintimerkkaukset voivat sisältää myös muita haluttuja tietoja letkun iästä, käyttöönottopäivistä sekä huoltotarpeista, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon ja vähentää yllättäviä katkoksia. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta ja tukee työympäristön turvallisuusstandardeja, tarjoten samalla arvokasta tietoa kriittisen toiminnan turvaamiseen.

Ota seuraava askel

Helpompi kunnossapito, hankinta ja ylläpito ovat vain muutaman klikkauksen päässä, joten ota yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta tai täytä oheinen lomake. Asiantuntijamme ottavat teihin yhteyttä nopeasti lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Porvoon mittaletku toni mielikäinen

Toni Mielikäinen
Toimitusjohtaja
Mittaletku
+358 400 292 874
[email protected]
Linkedin

Ota seuraava askel

Helpompi kunnossapito, hankinta ja ylläpito ovat vain muutaman klikkauksen päässä, joten ota yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta tai täytä oheinen lomake. Asiantuntijamme ottavat teihin yhteyttä nopeasti lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Porvoon mittaletku toni mielikäinen

Toni Mielikäinen
Toimitusjohtaja
Mittaletku
+358 400 292 874
[email protected]
Linkedin

Ota seuraava askel

Helpompi kunnossapito, hankinta ja ylläpito ovat vain muutaman klikkauksen päässä, joten ota yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta tai täytä oheinen lomake. Asiantuntijamme ottavat teihin yhteyttä nopeasti lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Porvoon mittaletku toni mielikäinen

Toni Mielikäinen
Toimitusjohtaja
Mittaletku
+358 400 292 874
[email protected]
Linkedin

Tutustu myös muihin palveluihimme

Letkujen kartoituspalvelu teollisuuteen

Kartoitukset

Kartoituksen avulla saatte tietää kaikki käytössänne olevat letkut niiden tarkkojen yksityiskohtien kanssa ja saatte kattavan raportin käyttöönne.

lue lisää
Letkujen yksilöinti

Yksilöinnit

Letkujen yksilöinnillä nopeutatte tuotantoa, kunnossapitoa sekä varastointia ja vähennätte riskien mahdollisuutta.

Lue lisää
Letkujen yksilöinti

Koeponnistukset

Koeponnistuksissa tunnistetaan turvallisuusriskit, haavoittuvuudet ja luodaan toimintavarmuutta tulevaisuuteen.

Lue lisää
Letkujen yksilöinti

Letkurekisteri

Letkurekisteri on käytössänne oleva tilauskanava, joka nopeuttaa kunnossapitoa sekä hankintaa, yhtenäistää tilauskäytännöt ja pitää letkurekisterinne aina tuoreena.

Lue lisää
Letkujen yksilöinti

Koulutukset

Letkujen käyttökoulutuksen avulla vähennätte yllättäviä tuotantokatkoksia sekä minimoitte henkilö- ja materiaalivahinkojen todennäköisyyttä huomattavasti.

Lue lisää
Letkujen yksilöinti

Ohjeistukset

Päivittäiseen arkeen luoduilla ohjeistuksilla opastatte henkilöstöä toimimaan letkujen kanssa oikein sekä turvallisesti eri letkujen sekä medioiden parissa.

Lue lisää