Näytetään kaikki 11 tulosta

Elintarvikeletkut

Elintarvikeletkut ovat elintarvikkeiden kuljetuksessa ja jakelussa käytettäviä letkuja. Ne mahdollistavat elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen kuljetuksen eri valmistusprosessin vaiheissa. Ne ovat usein kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, joten niiden valmistuksessa tulee käyttää elintarvikkeiden kanssa yhteensopivia materiaaleja ja noudattaa erityisiä standardeja ja määräyksiä.

Elintarvikeletkun valinnassa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

  1. Materiaali: Letkun materiaalin tulee olla elintarvikelpoista. Elintarvikeletkuja valmistetaan useimmiten erilaisista kumeista tai muoveista, kuten EPDM–kumista, silikonista tai PVC-muovista.
  2. Käyttötarkoitus: Letku tulee valita kuljetettavan materiaalin mukaan. Esimerkiksi mehujen kuljetukseen käytetään erilaisia letkuja kuin öljyjen tai happojen kuljetukseen. 
  3. Käyttölämpötila: Letkujen lämpötila-alue on myös tärkeä huomioida, sillä elintarvikkeiden kuljetuksessa letkujen tulee kestää erilaisia lämpötiloja. 
  4. Halkaisija: Letkujen halkaisijan tulee myös olla riittävä elintarvikkeen kuljetukseen.
  5. Standardit: On tärkeää valita letku, joka on elintarvikestandardien ja – määräysten mukainen.

Nämä asiat huomioimalla, voit varmistaa, että valitsemasti elintarvikeletku vastaa tarpeitasi ja että sitä on turvallista käyttää elintarvikkeiden kanssa. Jos oikean elintarvikeletkun valinta mietityttää, niin me autamme!