Näytetään kaikki 3 tulosta

Höyryletkut

Höyryletkut ovat höyryn kuljetukseen käytettyjä letkuja. Höyryletkuja käytetään laajalti eri teollisuuden prosesseissa. Esimerkiksi elintarvikelaitokset, jalostamot, paperitehtaat, energialaitokset ja kemiantehtaat käyttävät höyryä lämmönlähteenä ja höyryletkuja näissä prosesseissa siirtämään höyryä paikasta toiseen.

Yleinen höyryletkun valmistuksessa käytetty materiaali on EPDM-kumi, joka sietää hyvin lämpöä, höyryä, happoja ja emäksiä, otsonia ja auringonvaloa. EPDM tunnetaan halkeamattomana kumina ja muihin kumi- tai muoviletkuihin verrattuna, EPDM-letkujen etu on se, että ne eivät todennäköisesti halkeile tai murru. Näin ollen se on hyvä valinta vaativiin höyryprosesseihin.

Höyryletkut altistuvat äärimmäiselle paineelle, lämmölle ja jännitykselle, jonka takia on ensiarvoisen tärkeää käsitellä niitä oikein. Höyryletkua valitessa tulisi huomioida ainakin  käyttöpaine. Matalampaa painetta kestävät letkut soveltuvat kevyempään käyttöön – korkeamman paineen letkut vaativiin käyttötarkoituksiin. Tämän huomioon ottaminen edesauttaa vaurioiden ehkäisyä ja letkun pitkää käyttöikää.  Ongelmien varalta on myös suositeltavaa tarkastaa höyryletkut säännöllisesti ja huoltaa niitä tarvittaessa.