Visar alla 3 resultat

Ångslangar

Ångslangar är slangar som används för att transportera ånga. Ångslangar används ofta i olika industriella processer. Till exempel använder livsmedelsanläggningar, raffinaderier, pappersbruk, energianläggningar och kemiska anläggningar ånga som värmekälla och ångrör i dessa processer för att flytta ånga från en plats till en annan.

Det vanliga materialet som används vid tillverkning av ångslang är EPDM-gummi, som tål värme, ånga, syror och baser, ozon och solljus bra. EPDM är känt som sprickfritt gummi och jämfört med andra gummi- eller plastslangar är fördelen med EPDM-slangar att de är mindre benägna att spricka eller gå sönder. Det är därför ett bra val för krävande ångprocesser.

Ångslangar utsätts för extremt tryck, värme och stress, varför det är av största vikt att hantera dem på rätt sätt. Vid val av ångslang bör åtminstone driftstrycket beaktas. Slangar med lägre tryck är lämpliga för lättare användning - högre tryckslangar för krävande applikationer. Att ta hänsyn till detta bidrar till att förhindra skador och lång livslängd på slangen. Vid problem rekommenderas det också att kontrollera ångslangarna regelbundet och serva dem vid behov.