Kemikalieresistenstabellen är ett värdefullt verktyg

Kemikaliebeständighetstabellen är ett värdefullt verktyg för alla underhållspersonal som arbetar med slangar och kemikalier. Dess fördelar är många och kritiska, särskilt i industriella miljöer, där rätt val av kemikalier och material är avgörande för både säkerhet och effektivitet.

  1. Förbättrar säkerheten: Med hjälp av kemikalieresistenstabellen kan underhållsarbetare säkerställa att de slangar som används är lämpliga för olika kemikalier. Detta minskar risken för läckor och kemikalieskador, vilket är avgörande för säkerheten för personal och miljö.

  2. Öka effektivitet: Tabellen kan användas för att snabbt välja rätt material för olika applikationer, vilket sparar tid och minskar risken för fel. Detta gör underhållsprocesserna mer effektiva och säkerställer kontinuerlig produktion.

  3. Förlänger slangarnas livslängd: När slangar är kemiskt kompatibla med de material de transporterar håller de längre. Detta minskar behovet av frekventa reparationer eller byten, vilket sparar pengar på lång sikt.

  1. Stöder riskhantering: Att använda en kemikalieresistenstabell hjälper till att identifiera potentiella risker innan de blir problem. Detta bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska risken för olyckor.

  2. Främja efterlevnad: Många industrier är föremål för strikta regler och standarder, särskilt när det gäller hantering av kemikalier. Hållbarhetstabellen säkerställer att de slangar som används uppfyller dessa krav.

  3. Främjar uthållighet: Genom att välja rätt hållbara slangar för kemikalier kan risken för kemikalieläckage och kontaminering minskas

Allmän
Tabell för kemikalieresistens

Med hjälp av kemikalieresistenstabellen kan du enkelt och snabbt ta reda på kompatibiliteten hos vanliga slangar med olika kemikalier.

AISI316
Tabell för kemikalieresistens

Med kemikalieresistenstabellen för syrafasta produkter kan du ta reda på kompatibiliteten med olika kemikalier.

Plastslang
Tabell för kemikalieresistens

Med kemikalieresistenstabellen för syrafasta produkter kan du ta reda på kompatibiliteten med olika kemikalier.

Allmänt anslutningsgängbord

Vill du ta reda på den exakta storleken på kontakterna så att du kan beställa exakt rätt kontakt för dina behov?

Flänsdimensioneringstabell

Du kan enkelt ta reda på flänsens storlek och standard med hjälp av flänsmättabellen.

Kom alltid ihåg att rådfråga slangexperter för att vara helt säker på kompatibiliteten mellan kemikalier och slangar!