Beställnings- och leveransvillkor

 

 

I ALLMÄNHET
Dessa villkor gäller för onlinebutiken Mittaletku.fi, som ägs och drivs av Porvoon Mittaletku Oy ("Mittaletku"), 2037322-6, Teollisuustie 3, 06150 Porvoo

KUNDSERVICE
Medlemskap i nätbutiken kräver att du följer nätbutikens avtalsvillkor och fullgör skyldigheterna enligt dem, samt lämnar den begärda informationen i sin helhet och sanningsenligt. I nätbutiken Mittaletku.fi kan personer över 18 år och företag registrerade i handelsregistret göra köp. Att beställa produkter kräver ingen registrering som nätbutikskund. Mittaletku förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa nätbutikens medlemskap.

ACCEPTERANDE OCH ÄNDRING AV VILLKOR
Genom att använda Mittaletku onlinebutik accepterar du dessa villkor och accepterar att följa dem. Mittaletku har rätt att ändra dessa villkor genom att publicera de ändrade villkoren på nätbutikens hemsida. Innan du skickar beställningen, bekanta dig med villkoren för onlinebutiken som gäller vid varje given tidpunkt.

NÄTBUTIKENS FUNKTION
Mittaletku garanterar inte oavbruten eller felfri drift av webbutiken. Det kan bli avbrott i webbutiken. Mittaletku ansvarar inte för skador och förluster relaterade till användningen av webbutiken, om inte annat bestäms av vid var tid gällande tvingande lagstiftning.

BESTÄLLNING
Följ instruktionerna på webbplatsen för att beställa produkten. Beroende på betalningssätt ska alltid företags-, person- eller företags-ID anges vid beställning. Efter beställning av produkten får du en orderbekräftelse till den e-postadress du angett. I orderbekräftelsen anges t.ex. produktpris och leveransavgift. Vänligen granska orderbekräftelsen noggrant för att säkerställa att informationen på den är korrekt. Om det finns ett fel i orderbekräftelsen, du vill avbryta beställningen innan produkten levereras eller på annat sätt ändra beställningen, vänligen kontakta vår kundtjänst omgående via e-post [email protected].

RÄTTEN ATT INTE LEVERERA DEN BESTÄLLDA PRODUKTEN
Mittaletku förbehåller sig rätten att ensidigt avbryta försäljningen eller begränsa antalet levererade produkter utan kompensation eller återbetalningsskyldighet, om produkten inte är tillgänglig eller efterfrågan på produkten överstiger antalet tillgängliga produkter; eller på grund av ett tryck- eller räknefel finns ett väsentligt och tydligt fel i prisinformationen eller annan information om den produkt som annonseras till försäljning på hemsidan, vilket kunden borde ha förstått vid beställningen. Mittaletku har rätt att neka beställningen om kundens kreditupplysningar har en betalningsanmärkning eller om kunden tidigare har underlåtit att betala för de produkter han beställt. 

BETALNINGSVILLKOR
Betalning görs med beställningen med de betalningssätt som finns tillgängliga på Mittaletku.fi-webbplatsen. Om du är ny kund och väljer en annan leveransadress än din hemadress kan Mittaletku kräva att du betalar för produkten vid beställning.

HANTERING OCH FRAKTKOSTNADER
De vid var tid gällande fraktkostnaderna visas i kassan i webbutiken.

RETUR, ÅNGERÄTT OCH BYTE, PROCEDUR OCH DEADLINES
Om du avbryter transaktionen eller meddelar att du byter produkten, måste du returnera produkten du fått utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att du gjort avbeställningen/bytesanmälan. Observera att retur- och bytesrätten inte gäller specialtillverkade, broderade och/eller tryckta klädesplagg gjorda på kundens beställning, såvida det inte är ett misstag orsakat av oss. 
Villkoret för godkännande av avbeställning och byte är att produkten är oanvänd och att den returneras i originalförpackning med allt material i Originalförpackningen.

Om konsumentkunden har tagit emot varan ska han behålla den i huvudsak oförändrad och oförminskad fram till återlämningstillfället. Men om konsument-kund häver avtalet efter att varan tagits i bruk, måste han stå för minskningen av dess värde.
Skriv orsaken till returen på ett papper och lägg det överst på det returnerade paketet. Om du har frågor om returer, skicka ett mejl till [email protected].

Packa produkten som ska bytas/returs väl. Om varan som ska returneras är defekt eller felaktigt levererad får du Postis kundreturnummer från vår kundtjänst som tydligt ska stå skrivet på returförpackningen. I detta fall kommer du inte att ådra dig några kostnader för returen. Om det är ett produktbyte mot annan storlek, färg eller modell står du för kostnaderna för returen.

Anteckna returförsändelsens frakt-ID-nummer och behåll det tills returen har behandlats. Numret behövs vid eventuella klagomål. Vi kan inte ta emot returer mot postförskott eller obetalt porto. Returnera produkten till Porvoon Mittaletku Oy, Teollisuustie 3, 06150 Porvoo.

Vi skickar företag en återbetalningsfaktura så snart vi fått tillbaka produkten eller produkterna och behandlat returen. Vi återbetalar pengarna du betalat inom 14 dagar efter att vi mottagit avbeställningen/bytesmeddelandet, dock tidigast när Mittaletku har fått tillbaka produkten eller du har visat att du har skickat tillbaka produkten.

Observera att du själv står för returkostnaderna när du avbryter transaktionen eller vill byta produkten. Om du returnerar paketet med returkoden för Mittaletku, kommer portokostnaderna som uppstår vid returen att dras av från det totala beloppet som ska returneras.

TRANSPORTRISK (ANSVAR)
När produkten skickas från oss står vi för transportrisken. Efter mottagandet av produkten har du sju (7) dagar på dig att rapportera skada på produkten under transport. Om anmälan inte har gjorts inom ovanstående tidsfrist accepteras inte anmälan om transportskada. Med avvikelse från ovan ska konsumentkunden anmäla transportskadan inom skälig tid efter upptäckten, dock alltid inom två månader efter att konsumentkunden upptäckt felet. Vid retur baserad på avbeställning eller byte ansvarar kunden som gjort returen för transportrisken.
 
ANSVAR FÖR FEL
Om det är fel i produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post [email protected]. Samtidigt får du instruktioner utifrån vilka du kan skicka tillbaka den felaktiga produkten gratis. Den påstådda produkten kommer att returneras oanvänd till Mittaletku efter att felet har upptäckts. Beskriv felet noggrant och märk gärna det med något, till exempel tejp.

Notera! I samband med produktreklamationer skickar du en kopia av faktura/fraktlista/ordernummer tillsammans med produkten så kan vi handlägga ärendet snabbt.

Produkter som är föremål för reklamation ska returneras så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Mittaletku:s ansvar för fel i konsumenttransaktioner bestäms enligt konsumentskyddslagen. I icke-konsumentbutiker bestäms dock Mittaletku:s culpaansvar enligt handelslagen på så sätt att Mittaletku inte ansvarar för indirekta skador.

Mittaletku ansvarar inte för felet, om felet eller brottet på produkten orsakats av en olycka, felaktig hantering av produkten eller andra omständigheter som kunden är ansvarig för. Om felet i produkten orsakas av ovan nämnda omständighet eller det rapporterade felet inte upptäcks i produkten överhuvudtaget, har Mittaletku rätt att debitera kunden för returkostnaderna.

Kunden ska meddela Mittaletku om produktens fel inom skälig tid efter att han upptäckt felet. En felanmälan kan dock alltid göras inom två månader efter att kunden upptäckt felet. En tvist om klagomål mot en konsumentbutik kan överlämnas till konsumentkund för avgörande av Allmänna konsumenttvistenämnden. Mittaletku följer styrelsens rekommendationer.

KVALITET
Mittaletku utvecklar ständigt sina produkter, varför ibland bilden av den beställda produkten inte exakt stämmer överens med produkten du ser i katalogen. Produkten du får är dock lämplig för samma ändamål. Om du ändå vill returnera produkten får du självklart tillbaka både pengarna du betalat för produkten och returportoavgiften. Färgerna som visas i katalogtryckningen eller i bilderna i annonser och annat visuellt material kan ibland skilja sig något från de faktiska färgerna på produkterna.

LEVERANS
Den produkt du beställt kommer normalt att levereras till dig inom en vecka efter beställning, om inte annat anges i orderbekräftelsen. Du får information om leveranstiden med orderbekräftelsen om du har gett oss din e-postadress. Om en produkt är försenad kan du avbryta beställningen.

Leveranser från Mittaletku sköts genom lokala logistikföretag. Det är därför vi alltid måste känna till gatuadress och telefonnummer till mottagaren, så att den vid varje tid använda Kuljetusliike kan leverera produkterna. Gatuadressen ska alltid anges i sin helhet, till exempel Isokatu 2 A 15 och telefonnumret på formuläret 0401234567. Vi kan inte skicka ett paket adresserat till företaget till en postboksadress.

KUNDNUMMER
När du handlar hos oss får du automatiskt ett kundnummer. Det framgår av fakturan och orderbekräftelsen. När du alltid använder kundnumret när du gör affärer med oss hjälper du oss att betjäna dig ännu bättre.

KUNDIDENTIFIKATIONER
Förvara de kund-ID som behövs för att logga in noggrant så att de inte hamnar i händerna på utomstående. Du kan endast ha ett giltigt ID vid varje given tidpunkt. Mittaletku ansvarar inte för skador orsakade av missbruk eller förlust av kund-ID.

INFORMATION
Meddela oss omedelbart om eventuella fel och ändringar i namn- och adressuppgifter. Se också till att faktureringsadress, leveransadress och eventuell referenskod du angav är korrekta.

PERSONUPPGIFTER / SEKRETESSSKYDD
Mittaletku är ansvarig för att behandla de personuppgifter som du som kund ger oss. Som en del av vår marknadsföring analyserar vi data relaterade till dina köp, inklusive personuppgifter, samt dina aktiviteter på våra sociala medier och hemsida. På så sätt kan vår marknadsföring i många fall riktas precis till dig.

Den information vi analyserar kan till exempel vara information om de senaste köpen. Genom att köpa en av produkterna i vårt urval, registrera ett konto hos oss, beställa vår katalog och/eller besöka Mittaletkus sociala mediesidor samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du kan begära rättelse eller radering av personuppgifter genom att skriva till [email protected]. Dessutom har du som kund även rätt en gång per år att kostnadsfritt få all information om de personuppgifter som används från Mittaletku. Det fullständiga registerutdraget enligt personuppgiftslagen om användning och insamling av dina uppgifter finns att läsa i registerutdraget.

ANVÄNDNING AV COOKIES
Webbutiken Mittaletku.fi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren i samband med en nätbutikstransaktion, vilket möjliggör spårning av besökare till nätbutikens sidor. Användningen av cookies gör e-handelstransaktioner enklare i allmänhet. Dessutom gör användningen av cookies det möjligt att förbereda olika sammansatt information om nätbutikskunder. Informationen som samlas in med hjälp av cookies är anonym, men det är möjligt att associera informationen med den personliga information som erhålls från användaren och använda den för att producera riktad reklam.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Webbutiken och dess innehåll är egendomsskyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som tillhör Mittaletku och dess partners, vars obehörig användning eller kopiering är förbjuden. Finsk lag tillämpas på tvister om immateriella rättigheter.

HINDERMAJOR
Mittaletku ansvarar inte för skador eller förseningar orsakade av ett hinder utanför dess kontroll, som det inte rimligen kunde ha förutsett eller vars konsekvenser det inte hade kunnat undvika. En force majeure anses t.ex. krig, uppror, stridsåtgärder, sjukdom hos personal, import- och exportförbud, störningar i allmänna teleförbindelser, strömavbrott och störningar i flödet av post eller vägtrafik. Om force majeure fortsätter i mer än en månad har både Mittaletku och kunden rätt att avsluta transaktionen utan kompensation eller förseningspåföljder.