Garanti-information

 

I garantiärenden ber vi dig i första hand att kontakta säljaren av produkten, som kan se kvittot.