Visar alla 13 resultat

Tvättslangar

Tvättslangar är slangar som används för rengöring inom livsmedelsindustrin. God hygien är särskilt viktigt inom livsmedelsindustrin, så korrekt rengöring av maskiner, processlinjer och produktionsområden är avgörande. Detta hanteras med certifierade livsmedelsklassade rengörings- och tvättslangar.

Tvättslangarna är designade för att klara relativt höga tryck och temperaturer, vilket garanterar tillförlitlig prestanda även under krävande tvättförhållanden. Denna slang är gjord för att klara livsmedelsindustrins verkligt krävande förhållanden och ge optimal prestanda på lång sikt.

 Om valet av rätt tvättslang får dig att tänka så hjälper vi dig!