Visar alla 7 resultat

Tri Clamp Food Clamps

Tri Clamp-kopplingar är snabbkopplingar som används inom livsmedels-, läkemedels-, kemi- och bioindustrin. De är enkla och snabba att installera och speciellt att hålla rena. Kontakterna är särskilt väl lämpade för arbetsmiljöer med en krävande hygiennivå och Tri Clamp-anslutningen är därför en mycket vanlig anslutningsmodell i livsmedels- och dryckesfabriker, som bryggerier.

På grund av strukturen hos Tri Clamp-kopplingarna finns det inga hål eller luckor där till exempel matrester lätt kan finnas kvar, vilket därmed skulle kunna fungera som grogrund för mikrober. Således är denna typ av kopplingar mycket lätta att rengöra, vilket gör dem till ett bra och praktiskt alternativ för industrins behov som kräver en hög hygiennivå. 

Tack vare den snabba anslutningen är kontakten mycket enkel och snabb att installera. Kontakterna är gjorda för att rengöras utan att demonteras, men tack vare den enkla strukturen på kontakterna går demonteringen också snabbt och enkelt vid behov.

Tri Clamp-anslutningen gör det möjligt att ansluta delar av processlinjer av olika storlekar och utrustade med olika ändar till varandra. Dess popularitet inom livsmedelsindustrin kan förklaras av att det är lätt att hålla kontakten ren och därmed uppfylla livsmedelsindustrins strikta hygienkrav.