Visar alla 2 resultat

Gasledningar

Gasslangar är slangar lämpliga för transport av gas. De spelar en viktig roll för effektiv och säker transport av gas i gasanvändande system och applikationer. 

Gasslangar är ofta gjorda av olika slitstarka gummimaterial. Vilken typ av material som ska användas beror bland annat på vilken gas som ska transporteras. Acetylen är till exempel en brandfarlig och brandkänslig gas som används för svetsning. Acetylen reagerar känsligt med vissa tungmetaller som koppar. Därför är det viktigt att endast slangar klassade och lämpliga för acetylen används med acetylen. 

Gasslangarnas skick är viktigt och bör kontrolleras regelbundet. Slangar i dåligt skick orsakar risk för gasläckage och skadade slangar bör bytas ut omedelbart. Underhåll och byte av gasslangar utan synliga skador bör också utföras regelbundet. 

Om valet, installationen eller underhållet av slangen är förvirrande hjälper vi till!