Dataskydd

 

Din integritet är viktig för oss! På den här sidan kan du hitta information om var och hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du gör affärer med oss. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst så berättar vi gärna mer om vår sekretesspraxis.

Vem kontrollerar dina personuppgifter?
Porvoon Mittaletku Oy (“Mittaletku”) agerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du tillhandahåller oss och är ansvarig för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Porvoon Mittaletku Oy
Industriväg 3
06150 Porvoo

Aktiebolagsregister
Porvoon Mittaletku Oy
Personnummer: 2037322-6
Auktoriserad representant: Toni Mielikainen
Momsregistreringsnummer (moms): FI20373226

Var lagras din data?
De personuppgifter vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), men dina personuppgifter kan även överföras och behandlas i ett land utanför EES. Alla överföringar av personuppgifter görs i enlighet med gällande lagar.

Vid överföringar utanför EES-området använder Mittaletku Oy ("Mittaletku") modellavtalsklausuler och Privacy Shield-arrangemanget som garantier för de länder i förhållande till vilka EU-kommissionen inte har fattat ett adekvat beslut.

Vem har tillgång till din information?
Mittaletku Oy ("Mittaletku") fungerar som personuppgiftsbiträde. Dessutom har Mittaletkus marknadsavdelning, säljare och företagsägare tillgång till din information. Dessutom kan externa konsulter som används av Mittaletku behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för att utveckla företagets verksamhet.
Vi kommer aldrig att vidarebefordra, sälja eller byta ut din information till en tredje part i marknadsföringssyfte. Informationen som överförs till tredje part används endast för att förse dig med våra tjänster. Du kan hitta de tredje parter som används i varje process nedan.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
När det gäller behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig kommer vi i varje fall att informera dig om huruvida utlämnande av personuppgifter krävs enligt lag eller krävs för att ingå ett avtal, samt om utlämnande av personuppgifter är obligatoriskt och vilka konsekvenser det kan bli av att inte lämna personuppgifter.

 

 


Vilka rättigheter har du?

Rätten att synas
Du har rätt att när som helst begära information om dina personuppgifter som vi har. Du kan kontakta företaget Mittaletku, som kommer att leverera dina personuppgifter till dig via e-post.

Rätt till portabilitet
Närhelst Mittaletku behandlar dina personuppgifter automatiskt baserat på ditt tillstånd eller avtal har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller annan part i en strukturerad, allmänt använd praxis och i maskinläsbart format. Detta gäller endast de personuppgifter du har lämnat till oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina felaktiga personuppgifter och komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätten att radera
Du har rätt att radera personuppgifter som behandlas av Mittaletku när som helst, förutom i följande situationer:
*du har ett öppet ärende inom kundtjänst
*du har en öppen beställning som ännu inte har levererats eller har levererats delvis
*du är misstänkt för att missbruka våra tjänster eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

Din rätt att förbjuda direktmarknadsföring
Du har rätt att vägra direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser utförda i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* genom att följa instruktionerna i alla marknadsföringsmeddelanden
* genom att kontakta registerföraren eller Mittaletku:s kundtjänst

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Mittaletku begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
* Om du nekar behandling baserat på Mittaletku:s berättigade intresse måste Mittaletku Oy avstå från att behandla uppgifterna i fråga under verifieringen av det berättigade intresset.
* Om du rapporterar att dina personuppgifter är felaktiga måste företaget Mittaletku Oy avstå från att behandla uppgifterna i fråga under kontrollen av att personuppgifterna är korrekta.
* Om behandlingen är olaglig kan du invända mot radering av dina personuppgifter och istället begära att vi avstår från att behandla dina personuppgifter.
* Om Mittaletku inte längre behöver personuppgifter, men du behöver dem för att försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

 


Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på allvar och det är därför vi har satt ihop ett speciellt kundtjänstteam som hanterar ärenden som rör dina rättigheter som nämns ovan. Du kan alltid nå dem på [email protected].

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett särskilt dataskyddsombud för att säkerställa att dina personuppgifter kontinuerligt behandlas på ett öppet, felfritt och lagligt sätt. Du kan kontakta dataskyddsombudet på [email protected] genom att skriva "Dataskyddsfråga" i ämnesfältet.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du tycker att Mittaletku behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Uppdateringar av vår integritetspolicy
Vi kan behöva uppdatera din integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar av integritetspolicyn, såsom syftet med användningen av dina personuppgifter, identiteten på den personuppgiftsansvarige eller dina rättigheter. Vi använder dina personuppgifter för kontaktförfrågningar.

 

 Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in följande personuppgifter:
* kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, samt företagsinformation i sin helhet.

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Mittaletku ska kunna hantera din kontaktförfrågan och kontakta dig.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du vill att vi ska kontakta dig.

 

 

 

Marknadsföring

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmeddelanden och kontakter till dig via e-post, sms, telefon och post. För att optimera vår marknadsföring ger vi dig lämplig information om våra tjänster och samarbetserbjudanden.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande personuppgifter:
* kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation.

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet. Vi kommer aldrig att vidarebefordra, sälja eller byta ut din information till en tredje part i marknadsföringssyfte.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt tillstånd eller kundförhållande med Mittaletku.

Rätten att återkalla ditt samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan förbjuda behandling av personuppgifter på följande sätt:
* genom att kontakta kundtjänst på [email protected].

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Inom e-postmarknadsföring betraktar vi dig inte längre som en aktiv kund om du inte har öppnat ett e-postmeddelande under det senaste året. Vi tar regelbundet bort inaktiva e-postadresser från vårt register.

 

 

 

Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter när vi söker entreprenörer åt dig eller entreprenörer åt våra kunder.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar all information du lämnar till oss, inklusive följande information:
* namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt företagsinformation

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet. Vi behandlar även följande personuppgifter relaterade till cookies:
* åtgärder du vidtar på marknadsföringsmaterial, till exempel klick och öppningsmeddelanden.

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet.
Informationen som överförs till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan. Vi använder oss av webbanalysföretag för att analysera våra kunders onlinebeteende på en generell nivå. Sådana tjänster inkluderar till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Facebook-spårningspixel, Mailchimp (e-postmarknadsföringsprogram), Hubspot, Linkedin-spårningspixel. Användningen av varje tjänst bidrar till att förbättra din användarupplevelse och personalisera kommunikationen.

 

 

 

Förebyggande av övergrepp och brott

Dina personuppgifter används för att undersöka och förhindra missbruk av våra onlinetjänster och bedräglig aktivitet online.

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet.
Information som överförs till tredje part används endast för ovan nämnda ändamål. Vi delar din information med företag för undantagsbaserad rapportering.

Information relaterad till undersökta incidenter och övergrepp kan delas med försäkringsbolag, myndigheter eller lokala och globala brottsbekämpande myndigheter för att genomföra utredningar. Observera att sådana parter har en oberoende rättighet eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.


Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster baseras på vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att förhindra och/eller rapportera eventuella missbruk och andra överträdelser.

Rätten att förbjuda behandling av dina uppgifter
Du har rätt att behandla dina personuppgifter utifrån Mittaletku:s berättigade intresse genom att kontakta [email protected]. Dina uppgifter kommer att raderas och vi kommer inte att kunna erbjuda dig våra tjänster.

 

 


Småkakor

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som hämtas vid efterföljande besök. Om du använder våra tjänster kan du acceptera eller neka användningen av cookies från popup-fönstret som visas på webbplatsen. Observera att vissa cookies är obligatoriska för att till exempel vår webbutik ska fungera korrekt.

Hur använder vi cookies?
Med permanenta cookies sparar vi information om din hemsida och dina inloggningsuppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" när du loggar in. Vi använder cookies för att lagra dina favoritprodukter. Vi använder sessionsspecifika cookies när du använder filterfunktionen och för att kontrollera om du är inloggad eller om du lägger en produkt i din varukorg.
Vi använder både första- och tredjepartscookies för aggregerad och individualiserad insamling av statistik och användardata med analytiska verktyg för att optimera vår webbplats och förse dig med lämpligt marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjepartscookies härrör från tjänster som visas på våra sidor, som inte är under vår kontroll. De tillhandahålls av sociala mediekanaler som Twitter, Facebook, Instagram och Youtube och hänför sig till användarnas förmåga att dela innehåll på den här sidan som indikeras av varje ikon.

Vi använder även tredjepartscookies som utför spårning över webbplatser så att vi kan visa dig annonser på andra webbplatser/andra kanaler.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
Vi kopplar ditt cookie-ID till dina insamlade personuppgifter endast om sådan data har samlats in i våra system, du är prenumerant på vårt nyhetsbrev eller om du har vidtagit åtgärder på vår webbplats.

Vem kan använda dina personuppgifter?
Företagets marknadsavdelning, säljare och företagsägare. Dessutom externa konsulter som används av Mittaletku som kan behöva tillgång till system som innehåller personuppgifter för utveckling av företagets verksamhet.
Information överförs till tredje part endast för tillhandahållande av ovan nämnda tjänster. Vi använder ett analysverktyg för att samla in statistik för att optimera vår sajt och för att erbjuda dig lämpligt marknadsföringsmaterial.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?
Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter:
– Om du är inloggad på ditt konto är den rättsliga grunden baserad på vårt berättigade intresse.
– Om du är prenumerant på nyhetsbrevet är den rättsliga grunden baserad på vårt berättigade intresse.
Om du är vår kund baseras den rättsliga grunden på vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Mittaletku lagrar inte dina personuppgifter i cookies. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet med din webbläsare. Du hittar instruktioner angående användning och radering av cookies i din webbläsare under "Hjälp". Du kan stänga av cookies eller välja att ta emot information varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. NOTERA! Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna dra nytta av alla funktioner. Att till exempel lägga till en produkt i kundvagnen i en webbutik är tekniskt beroende av cookiess funktionalitet.

 

 

 

Insamling av information

Vilka tjänster används för datainsamling?
Mittaletku använder olika tredjepartstjänster för att samla in användardata, som kan användas för att personalisera verksamhet, kommunikation och till exempel marknadsföringsinriktning för att passa dig. Dessutom har vi specificerat vilken data tjänsten i fråga samlar in och lagrar.

Google Ads
Ads är Googles sökordsmarknadsföringsverktyg som vi använder för att förbättra vår synlighet online. När du söker på till exempel NHChakusana i Googles söktjänst ser du vår annons som leder dig till vår hemsida efter att du har klickat. I detta sammanhang installeras en cookie i din webbläsare, som följer din webbläsare tills du raderar din webbläsares cookiehistorik. Informationen som denna cookie används för är också kopplad till Google Analytics-tjänsten vi använder, som vi använder för att övervaka resultatet av olika marknadsföringsåtgärder. Om du slutar med att köpa produkter från vår webbutik genom en sådan sökordssökning kommer ett spår att lämnas i Google Analytics-tjänsten.

Google Analytics
Google Analytics mäter åtgärder som vidtagits av besökare på vår webbplats, såsom besökta sidor och beteendehistorik. Google Analytics arbetar med en cookie som lagras i webbläsaren, som används för att spåra användarnas åtgärder. Vi använder tjänsten Google Analytics så att vi kan förbättra våra kunders besöksupplevelser och mäta resultatet av olika marknadsföringsåtgärder. Dessa inkluderar till exempel sökordsmarknadsföringskampanjer skapade i Google Adwords-tjänsten, e-postkampanjer och kampanjer gjorda i externa onlinetjänster.

Facebook / Instagram / Twitter / Youtube / Linkedin
Vi använder olika sociala mediekanaler för att skapa en närmare relation med gamla och potentiella nya kunder. Sådana åtgärder kan vara enkla kampanjuttag för en riktad kundpublik som vi tror kommer att gilla de tjänster vi erbjuder. Varje tjänst använder sin egen spårningspixel, som är installerad i källkoden för våra onlinebutiker. Spårningspixeln är ett eget litet program med storleken en pixel, som spårar personer som kommer till vår hemsida genom en viss kampanj från exempelvis Facebook. Spårning som denna hjälper oss att bättre förstå våra kunder och tillhandahålla relevant innehåll på varje kanal.
En liknande spårningspixel används för att övervaka den ekonomiska framgången för marknadsföringsåtgärder som genomförs på dessa sociala mediekanaler. Med andra ord kan vi med hjälp av en sådan spårningspixel se hur många spårade åtgärder som har implementerats med hjälp av kampanjen.

Hotjar
Hotjar är ett verktyg vi använder för att ta reda på vilka delar av vår webbplats som folk tycker är intressanta. Med Hotjar kan vi se värmekartor från olika sidor när besökarna har klickat på dem, följt med muspekaren eller rullat sidan framåt. Dessutom får vi med hjälp av Hotjar tillgång till videor som modellerar användarnas handlingar från de sidor vi vill övervaka. Med hjälp av denna information kan vi bygga webbplatser som tjänar dig bättre: innehåll som intresserar dig på exakt rätt plats på sidan.

Mailchimp
Mailchimp är den e-postmjukvara vi använder, från vilken vi skickar våra nyhetsbrev, kundbulletiner och andra meddelanden som tas emot av kunders e-post. Från Mailchimp samlar vi in beteendedata på individnivå, men vi använder det bara på gruppnivå för att förstå vilket innehåll som är intressant för vilken grupp läsare. Denna typ av beteendedata inkluderar till exempel e-postöppningar och klick på öppnade e-postmeddelanden. Mailchimp lagrar i din webbläsares cookie (cookie) informationen om de klick du har gjort på de e-postmeddelanden vi skickar och som har spårats.

I allmänhet är alla länkar i de e-postmeddelanden vi skickar föremål för sådan övervakning, och denna information överförs även till det kundinformationssystem vi använder, genom vilket vår säljorganisation också använder den. Den huvudsakliga användningen av Mailchimp är enbart relaterad till marknadsföringsåtgärder och vi använder den endast för att nå våra kunder med innehåll riktat till dem. Mailchimp lagrar information i varierande grad beroende på olika kampanjstil, såsom förnamn, efternamn, bransch, telefonnummer, mailadress, nästa köpdatum, antal anställda och varje persons egna utvärderingar i produktupphandlingsprocessen.

Hubspot (CRM)
Hubspot CRM, det vill säga kundinformationssystemet, är ett system där vi lagrar information om våra kunder, befintliga och nya potentiella kunder, såsom företagsnamn och kontaktuppgifter. Utöver vår säljorganisation används denna information av vår marknadsavdelning, som använder informationen för att skapa riktad kommunikation åt dig med hjälp av Mailchimp-mjukvaran som nämns ovan.
Dessutom använder Hubspot den insamlade kundinformationen för att bygga marknadskommunikation för våra kunder.

Oscar ERP
Oscar ERP är ett företagsresursplaneringssystem som används av Mittaletku och en online shoppingplattform. I detta system lagrar vi kundinformation, såsom köp och beställningar, inklusive alla kundkontaktuppgifter som fyllts i i beställningen.

Hur drar du nytta av datainsamling?
Vi lär oss ständigt mer om våra kunder med hjälp av analysverktygen som nämns ovan. På så sätt kan vi erbjuda dig innehåll som intresserar dig, som är relevant utifrån din bransch, arbetsuppgifter eller beteendedata. Med samma information kan vi ändra dina webbplatsbesök så att de matchar exakt den användarupplevelse du förväntar dig. Ett enkelt exempel på att använda sådan information är till exempel att ändra innehållet på en webbplats för att matcha ditt tidigare besök.
Datainsamling är avgörande för utvecklingen av vår verksamhet, men du har också nytta av det. Det viktigaste för oss är dock att du kan göra affärer med oss med förtroende, i vetskap om att vi tar hand om din integritet och datasäkerhet.

 

 

Klarna betalningar

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna i samband med köptransaktionen, så att Klarna kan bedöma om du har rätt till deras betalningsmetoder och skräddarsydda dessa betalningsmetoder till dig. Dina överförda personuppgifter kommer att behandlas Klarnas eget integritetsmeddelande i enlighet med.