Visar alla 8 resultat

Marinslangar

Marinslangar är slangar speciellt framtagna för marint bruk, som används för olika behov på fartyg och i sjöfart. De är designade för att klara de utmaningar som havsvatten och havsförhållanden orsakar, så de har god motståndskraft mot ozon, UV-strålning och saltvatten.

Marinslangar kan tillverkas av olika gummi- och plastmaterial, såsom EPDM eller NBR, och deras val beror på användningsändamålet. Till exempel används ofta oljebeständigt NBR eller nitrilgummi för att överföra bränsle eller olja.

Det finns olika typer av marinslangar för olika ändamål. Luktsäkra sanitetsslangar, bränsle- och dieselbränsleslangar, avgasslangar, kylvattenledningsslangar och båtluftkonditioneringsslangar har var och en sitt eget syfte. 

Marinslangar är därför viktiga marina slangar. När du väljer marinslangar är det också bra att ta hänsyn till de olika certifikaten och standarderna som bekräftar slangarnas kvalitet och säkerhet. Om valet av rätt marinslang får dig att tänka till kan vi hjälpa dig!