experter till din tjänst

Vi är ett finskt expert- och serviceföretag. Vi erbjuder industri- och hydraulslangar, slangmontage och underhållstjänster till våra kunder, t.ex. till följande miljöer:

• Industriella plantor

• Maritim industri
• Hamnar
• Fordon
• Jord- och skogsbruk
• Kraftverk

Mittaletkun
oroa-
catering service™ 

Vi satsar på smidig service. Vi erbjuder ditt företag en unik, förutsägbar underhållsservice™, som gör att du kan lägga ut hela slanghanteringen på entreprenad till oss.

1.
Vi känner igen
nödvändigheter

Vi genomför en undersökning, som ett resultat av detta identifierar vi ditt företags slangbehov och kritiska punkter.

2.
Vi planerar
logistik

Vi optimerar slangleveranser utifrån underhållsintervall. Vi byter endast ut de slangar som behöver bytas vid varje given tidpunkt.

3.
Vi har kontroll
riskerna

Vi hjälper till att undvika oväntade haverier och risker relaterade till arbetssäkerhet, produktionsavbrott och miljö.

4.
Vi förutsåg
kostar

Proaktiva åtgärder ger kostnadsbesparingar och gör budgeteringen enklare för ditt företag, även för år framåt.

5.
Vi erbjuder
övervakning

Proaktiva åtgärder ger kostnadsbesparingar och gör budgeteringen enklare för ditt företag, även för år framåt.