asiantuntijat palveluksessasi

Olemme suomalainen asiantuntija- ja palveluyritys. Tarjoamme teollisuus- ja hydrauliikkaletkuja, letkukokoonpanoja sekä ylläpitopalveluita asiakkaillemme mm. seuraaviin ympäristöihin:

• Teollisuuslaitokset

• Meriteollisuus
• Satamat
• Ajoneuvot
• Maa- ja metsätalous
• Voimalaitokset

Mittaletkun
huolen-
pitopalvelu™ 

Panostamme sujuvaan palveluun. Tarjoamme yrityksellesi ainutlaatuisen, ennakointiin perustuvan Huolenpitopalvelun™, jolloin voit ulkoistaa koko letkuhallinnan meille.

1.
Tunnistamme
tarpeet

Suoritamme kartoituksen, jonka tuloksena tunnistamme yrityksesi letkutarpeet ja kriittiset kohteet.

2.
Suunnittelemme
logistiikan

Optimoimme letkujen toimitukset huoltoväleihinperustuen. Vaihdamme kulloinkin vain vaihtoa vaativat letkut.

3.
Hallitsemme
riskit

Autamme välttämään odottamattomat rikkoutumiset sekätyöturvallisuuteen, tuotantokatkoksiin ja ympäristöön liittyvät riskit.

4.
Ennakoimme
kustannukset

Ennakoiva toiminta tuo kustannussäästöjä ja helpottaa yrityksesibudjetointia, jopa vuosiksi eteenpäin.

5.
Tarjoamme
seurannan

Ennakoiva toiminta tuo kustannussäästöjä ja helpottaa yrityksesibudjetointia, jopa vuosiksi eteenpäin.