Näytetään tulokset 1–15 / 27

Laakerit

Laakerit ovat osia kahden toisiinsa nähden liikkuvan kappaleen välissä. Ne tukevat liikkuvia osia ja vähentävät liikkeen kitkaa ja värähtelyä. Niitä löytyy lähes kaikista mekaanisista laitteista, kuten autoista.

Laakerit voidaan jaotella kahteen pääryhmään: liuku- ja vierintälaakereihin. Liukulaakereiden, kuten nivellaakereiden, toiminta perustuu liukukitkaan ja ne kestävät sekä staattista että dynaamista kuormitusta. Vierintälaakereiden, kuten urakuulaakereiden, toiminta perustuu kuulien tai rullien synnyttämään vierimiskitkaan. Niissä syntyvä kitka on pientä, ja ne soveltuvat hyvin suuriin kierrosnopeuksiin.

Laakerien valinta riippuu käyttötarkoituksesta ja niiden vaatimuksista. On tärkeää valita oikea laakerityyppi ja -materiaali, jotta laakerit toimivat tehokkaasti ja kestävät käytössä pitkään. Se, minkälaisessa laitteessa laakeria käytetään ja minkälaista kuormitusta sen on kestettävä, vaikuttavat laakerin valintaan. Myös kuorman suuruus ja tyyppi tulee huomioida. Raskaammat kuormat vaativat vahvemmat ja kestävämmät laakerit. Joissain sovelluksissa on tärkeää huomioida lisäksi laakerin vaimennusominaisuudet, jotta vältytään esimerkiksi melun tai tärinän aiheuttamilta ongelmilta.

Laakereita valmistetaan erilaisista materiaaleista, kuten teräksestä, kumista, muovista tai keraamisista materiaaleista. Teräslaakerit ovat yleisimpiä ja ne sopivat useimpiin sovelluksiin. Kumilaakerit ovat hyviä vaimentamaan melua ja tärinää. Muovilaakerit ovat kevyitä. Keraamiset laakerit ovat erittäin kestäviä ja ne sopivat erityisen hyvin korkean lämpötilan sovelluksiin. Valinnassa on huomioitava laakerin käyttöympäristön lämpötila ja kosteus sekä laakerilta vaadittava kestävyys ja tehokkuus.

Laakerien huolto on tärkeä tekijä laitteen tehokkaassa ja kestävässä toiminnassa. Oikein huollettu laakeri voi parantaa laitteen suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää huomattavasti. Laakerien voitelu on yleensä tarpeen vierivien laakereiden kohdalla, jotta ne toimivat kitkattomasti.