Näytetään kaikki 11 tulosta

Letkunkiristimet

Letkunkiristimet ovat osia, joita käytetään kiinnittämään letku liittimeen ja edesauttamaan tiiviin, tasaisen ja luotettavan liitoksen luomista. Ne puristavat letkun tiiviisti kiinni vasten letkun sisällä olevaa liitintä ja estävät näin letkun irtoamisen tai nestevuodot.

Kun valitset letkunkiristintä, on tärkeää huomioida ainakin seuraavat asiat:

    1. Letkun koko: Tärkeintä on valita oikean kokoinen letkunkiristin letkuun kokoon nähden.
    2. Letkun materiaali: Letkunkiristimiä on erityyppisiä eri letkumateriaaleille, kuten teräsletkuille, kumi- tai muoviletkuille.
    3. Kiristysvoima: Letkunkiristinten kiristysvoiman on vastattava letkun ja liittimen tarpeita. Pehmeille letkuille ei suositella erittäin suurella puristusvoimalla varustettuja kiristimiä, jotka letku ei vahingoitu. 
    4. Asennus: Osa letkunkiristimistä on hyvin helppokäyttöisiä ja helppoja asentaa esimerkiksi käsin. Osa letkunkiristimistä vaatii kiristimissä olevien ruuvien kiristämistä.  Kiristimiä asentaessa tulee varoa kiristimästä niitä liikaa, jottei kiristin vahingoitu.
    5. Kiristintyyppi: Letkunkiristimiä on erilaisia erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi niin kutsutut kaksoiskiristimet tiukennetaan vuorotellen molemmilta kiristimen puolilta, joka mahdollistaa tasaisen kiristyksen.  Paine ei näin kohdistu vain yhteen kohtaan, joka ehkäisee vaurioita syntymästä. Nämä toimivat hyvinä yleiskirisitiminä vaativien kohteiden liitoksiin ja haastaviin olosuhteisiin, kuten vesi- ja paineilmaletkuihin, hydrauliikan imuletkuihin tai tankkiatuojen letukuihin. 

Letkunkiristimet ovat erittäin tärkeitä osia tiiviiden liitosten luomisessa. Oikea kiristin sopii yhteen letkun ja liittimen kanssa ja vastaa käyttökohteen vaatimaa työpainetta ja rasitusta. Mikäli oikean letkukiristimen valinta mietityttää, niin me autamme!