Visar alla 6 resultat

Slangupprullare

Slangupprullare är anordningar som används för att transportera och lagra slangar. De är vanliga inom till exempel industri, byggarbetsplatser samt jord- och skogsbruk. Slangupprullare gör det lättare att lagra och transportera slangar från en plats till en annan. De skyddar även slangarna från slitage och skador.

Slangupprullare kan tillverkas i olika storlekar och kapaciteter. Små slangupprullare är lämpliga för små slangar, medan större slangupprullar är lämpliga för större slangar. Slangupprullare monteras ofta till exempel på en vägg eller på en lastbil. Slangupprullare med vridbart väggfäste är särskilt användbara i situationer där slangen kan lindas från flera olika håll. I detta fall vrids rullen i dragriktningen och möjliggör effektiv upplindning av slangen.

Det finns olika slangupprullare. I de manuella alternativen lindas slangen med hjälp av handtaget på sidan av rullen. När de är mest bekväma, lindar de automatiska slangupprullarna upp slangen automatiskt. Slangupprullare är specialanpassade för tryckluft, som står emot slangens tryck, förhindrar att de böjs och som gör det lättare att arbeta med tunga maskiner. 

Slangupprullare är mycket praktiska anordningar för transport och förvaring av slangar. Användningen av slangupprullare bidrar till arbetssäkerheten, ökar arbetseffektiviteten, förlänger livslängden på slangar och underlättar hanteringen av slangar. Användningen av slangupprullare möjliggör också snygg och systematisk förvaring av slangar.